Make your own free website on Tripod.com
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2001
SEKOLAH-SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
NAMA SEKOLAH : KOLEJ TUNKU KURSHIAH ,SEREMBAN
A: ANALISIS PENCAPAIAN KESELURUHAN ( Berdasarkan mata pelajaran yang mencapai gred A )
                                                   
PERKARA Jumlah Mencapai Gred A Bagi Analisis Kecemerlangan Calon Berdasarkan Jumlah Pencapaian Gred A
  Calon Semua Mata Pelajaran  
PMR 9A 8A 7A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A
  2001 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Jumlah 115   0.0 102 88.7 0 0.0   0.0 9 7.8 1 0.9 2 1.7 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Analisis Kecemerlangan Mata Pelajaran Berdasarkan Pencapaian Mengikut Gred
                 
Bil Mata Pelajaran Bil Calon   A B C D E Kelulusan   Gred Purata
                  Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %  
1 Bahasa Melayu 115 115 100.0   0.0   0.0   0.0   0.0 115 100.0 1.00
2 Bahasa Inggeris 115 114 99.1 1 0.9   0.0   0.0   0.0 115 100.0 1.01
3 Matematik 115 113 98.3 2 1.7   0.0   0.0   0.0 115 100.0 1.02
4 Pendidikan Islam 115 113 98.3 2 1.7   0.0   0.0   0.0 115 100.0 1.02
5 Sejarah 115 112 97.4 3 2.6   0.0   0.0   0.0 115 100.0 1.03
6 Sains 115 112 97.4 3 2.6   0.0   0.0   0.0 115 100.0 1.03
7 Geografi 115 105 91.3 8 7.0 2 1.7   0.0   0.0 115 100.0 1.10
8 Kemahiran Hidup 2 115 115 100.0   0.0   0.0   0.0   0.0 115 100.0 1.00
Tarikh :.. Disahkan Oleh :
..
( Puan Rokiah Haji Alias )
excel/pmr2000/sleh Pengetua
Kolej Tunku Kurshiah