Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH BESTARI

Projek Sekolah Bestari ialah salah satu daripada tujuk aplikasi perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) Kerajaan Malaysia. Projek ini bertujuan untuk menyediakan pekerja ilmu yang akan memainkan peranan penting dalam bidang sains dan teknologi maklumat ke arah mencapai matlamat Wawasan Malaysia 2020 bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan pusat teknologi dan telekomunikasi antarabangsa. Sebanyak 81 buah sekolah diseluruh negara telah dijadikan Projek Rintis Sekolah Bestari pada tahun 1999 dan KTK termasuk salah satu daripadanya.

B ERDAYA FIKIR , BERPUSAT PELAJAR , BIJAK GUNA MEDIA
E FEKTIF
S TRATEGI P&P YANG SESUAI
T EKNOLOGI & MEDIA YANG BERKESAN
A PLIKASI & AMAL
R EFLEKSI
I LMU, IMAN & ILTIZAM| Mula | Guru | Pelajar | PIBG | OGA | Bestari | Falsafah | Misi | Visi | Pelawat |