Make your own free website on Tripod.com

PROJEK SEKOLAH BESTARI SMK Derma

Pengenalan.
Perlaksanaan P & P Bestari SMK Derma.
Pembentukan Makmal-Makmal Bestari.
Peralatan Makmal-Makmal Bestari Perdana.
Peralatan Makmal-Makmal Bestari Umum.
Jawatankuasa Bertindak Bestari SMK Derma
Bilik Gerakan Bestari.
Tugas-Tugas Penyelaras IT.
Tugas-Tugas Ketua Pengurus Makmal.
Tugas-Tugas Pengurus Makmal.
Perasmian Modul P&P Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
Kursus/Bengkel/Latihan Dalaman
Rujukan.


Pengenalan.

Projek Sekolah Bestari ialah salah satu daripada tujuk aplikasi perdana Koridor Raya Multimedia (MSC) Kerajaan Malaysia. Projek ini bertujuan untuk menyediakan pekerja ilmu yang akan memainkan peranan penting dalam bidang sains dan teknologi maklumat ke arah mencapai matlamat Wawasan Malaysia 2020 bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan pusat teknologi dan telekomunikasi antarabangsa. Sebanyak 81 buah sekolah diseluruh negara telah dijadikan Projek Rintis Sekolah Bestari pada tahun 1999 dan SMK Derma termasuk salah satu daripadanya.

Perlaksanaan P & P Bestari SMK Derma.

Perlaksanaan P & P Bestari tahun 1999 di SMK Derma hanya melibatkan diperingkat tingkatan 1. Pada tahun 2000 akan diteruskan kepada tingkatan 1 dan 2 untuk matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Perlaksanaan diperingkat tingkatan 4 ditangguhkan.
Pembentukan Makmal-Makmal Bestari.
Menubuhkan dua bentuk makmal iaitu Makmal Bestari Perdana dan Makmal Bestari Umum. Makmal Bestari Perdana untuk tujuan P & P empat matapelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik manakala Makmal Bestari Umum untuk memenuhi kehendak P & P ala bestari bagi matapelajaran lain terutama matapelajaran kemanusiaan iaitu Sejarah, Geografi dan Pendidikan Agama Islam. Pada tahun 2000 SMK Derma telah mempunyai 8 makmal Bestari Perdana dan 3 makmal Bestari Umum.
Peralatan Makmal-Makmal Bestari Perdana.
Peralatan Makmal-Makmal Bestari Umum.
Jawatankuasa Bertindak Bestari SMK Derma
Pengerusi        - Pn Sharipah Sofiah bt Sy Ahmad (Pengetua)
N/Pengerusi 1 - En Abdul Aziz b Abdullah (PK 1)
N/Pengerusi 2 - En Md Soki b Hashim (PK Hem)
Setiausaha       - Pn. Azuraini bt Abu Bakar
Penyelaras IT  - En. Nordin b Yahya

Ketua Pengurus Makmal
Bestari Perdana 1, 2, 3, 8    : Tn Haji Husni b Ahmad (Guru Kanan Bahasa)
Bestari Perdana 4, 5, 6, 7    : Pn. Azizah bt Shaari (Guru Kanan Sains dan Matematik)
Bestari Umum 1, 2, 3           : Pn. Fauziah bt Abdul Hamid (Guru Kanan Kemanusiaan )

Pengurus Makmal
Bestari Perdana 1    : Pn Norhayati bt Othman
Bestari Perdana 2    : Pn Azuraini bt Abu Bakar
Bestari Perdana 3    : Pn Noraliah bt Ahmad
Bestari Perdana 4    : En Ferdan b Che Man
Bestari Perdana 5    : En Eow Boon Heow
Bestari Perdana 6    : En Saidina Omar b Md Noor
Bestari Perdana 7    : Pn Aishah bt Ahmad
Bestari Perdana 8    : Pn Haslina bt Bakar
Bestari Umum 1       : Pn Asriah bt Othman
Bestari Umum 2       : En Hakimi b Mat Alim
Bestari Umum 3       : Pn Fauziah bt Abdul Hamid

Bilik Gerakan Bestari.
Untuk melicinkan perlaksanaan Bestari di SMK Derma satu bilik yang dinamakan “Bilik Gerakan Bestari” telah diujudkan. Merupakan tempat kawalan semua
makmal-makmal bestari. Peranan Dan Fungsi ialah tempat penyimpanan semua stok dan inventori alat alat IT dan non IT Bestari, tempat simpanan alat-alat IT dan non IT  yang baru dibeli atau diterima sebelum diagihkan ke makmal- makmal Bestari, tempat simpanan alat-alat IT yang rosak sebelum dibaiki, tempat membaiki alat-alat IT dan non IT Bestari.
Tugas-Tugas Penyelaras IT.
Peranan dan Tanggungjawab Penyelaras IT Sekolah Bestari

1. Pengurus IT


2. Pakar Rujuk IT

 3. Keselamatan


4. Webmaster


5. Laporan

6. Tugas-Tugas Lain
Tugas-Tugas Ketua Pengurus Makmal.
Peranan dan Tanggungjawab Ketua Pengurus Makmal
Tugas-Tugas Pengurus Makmal. Perasmian Modul P&P Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
Pada 20 Mac 2000 SMK Derma merasmikan penggunaan modul P&P Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Majlis di langsungkan dibilik TQM.
Kursus/Bengkel/Latihan Dalaman


Rujukan.

Pusat Perkembangan Kurukulum
Your Smart Starting Point
Laman Guru Bestari
Sekolah Bestari
Sekolah Bestari - Apa Peranan KIta?
A Smarter Classroom
Smart School Tour 1
Smart School Tour 2